Thay đổi bộ lõi lọc số 1, 2, 3 - theo tiêu chuẩn của Tập đoàn Kangaroo

Thay đổi bộ lõi lọc số 1, 2, 3 - theo tiêu chuẩn của Tập đoàn Kangaroo

Nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường và ra mắt dòng sản phẩm mới, tập đoàn Kangaroo xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng sự thay đổi của bộ lõi lọc số 1, 2, 3. Xem tiếp