Kangaroo đã tiếp cận với mục tiêu chinh phục thị trường 700 triệu dân của Đông Nam Á

Kangaroo đã tiếp cận với mục tiêu chinh phục thị trường 700 triệu dân của Đông Nam Á

Kế hoạch chinh phục thị trường hơn 700 triệu dân Đông Nam Á của Kangaroo không còn là hoài bão nữa, mà là mục tiêu ngắn hạn trong vòng 3 năm tới.Xem tiếp