Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt  hợp tác cùng Tập đoàn Kangaroo

Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt hợp tác cùng Tập đoàn Kangaroo

Chiều ngày 01/3/2017 tại Hà Nội, nhằm tăng cường quan hệ hợp tác, hướng tới mục tiêu trở thành đối tác toàn diện, lâu dài và bền vững, mang lại lợi ích song phương, góp phần nâng cao lợi thế cạnh tranh của hai doanh nghiệp trên thị trường.Xem tiếp